Reklamácie

  • Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
  • Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.GOGA.sk
  • Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.
  • Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na adresu reklamacie@goga.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.GOGA.sk
  • Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
  • Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
  • Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.GOGA.sk , bude vymenený za tovar nový (ak je na sklade), alebo bude reklamácia riešená vrátením peňazí
V prípade uplatnenia reklamácie nám napíšte na: reklamacie@goga.sk