Spôsoby platby

Možné spôsoby platby za tovar:

Kupujúci si pri spracovaní objednávky v nákupnom košíku vyberie jednu z možností:

  • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
  • platba kartou pri doručení prostredníctvom platobného terminálu (len v Bratislave)
  • platba vopred prostredníctvom služby PayPal +1,90 €Číslo účtu: 4090060418 / 3100 - VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky z potvrdzujúceho emailu.

Pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK1931000000004090060418
SWIFT: LUBASKBX

Ďalšie informácie o dodaní

Kupujúci uhrádza celkovú cenu objednávky uvedenú na faktúre a príjmovom pokladničnom doklade. V prípade dodania objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných položiek je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. Ak kupujúci uhradil objednávku vopred, bude mu takto vzniknutý preplatok pripísaný na jeho bežný účet, z ktorého prišla platba - najneskôr do 10 kalendárnych dní. V prípade dohody, môže byť čiastka vyplatená kupujúcemu v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru.